Lloguer d’apartaments a Barcelona

Español | Català | English | Français | Deutsch | Italiano
 

Condicions generals i política de contractació

Si us plau, llegiu atentament les Condicions Generals. Recordeu que, pagant l’import de reserva, indiqueu que les accepteu.

 

Bcn Aparts és una marca registrada d’Aparadors Virtuals s.l. amb NIF B64995392

 

Disponibilitat:

La disponibilitat de les vivendes estarà sempre actualitzada a la nostra pàgina web. Tot i així, si teniu algun dubte, Bcn Aparts us en confirmarà la disponibilitat per e-mail o fax en un termini màxim de 12 hores i us enviarà un pressupost que podrà utilitzar per formalitzar la reserva. La confirmació de disponibilitat no serà mai una reserva confirmada.

 

Confirmació i pagament:

 

Podeu efectuar la totalitat del procés de reserva on-line. Al moment de la confirmació se us carregarà un 20% de l’import total de l’estada en concepte de reserva.

El 80% restant s’haurà d’abonar en efectiu o mitjançant targeta de crèdit (VISA o MASTERCARD) el dia de l’arribada a la persona que us entregui les claus de la vivenda. Aquesta persona us facilitarà el contracte d’arrendament temporal juntament amb aquestes condicions. Aquests dos documents hauran d’estar signats per poder accedir a la vivenda; haureu de presentar també el passaport i DNI de l’hoste titular.

 

Política de cancel·lació

 

En cas de cancel·lació de la reserva, no es tornarà en cap cas el 20% que el client haurà abonat en concepte de paga i senyal.

Si el client canvia les dates, s’entendrà com una nova estada i el canvi estarà subjecte a la política de cancel·lació.

Qualsevol cancel·lació, incloent-hi casos de força major, estarà subjecta a aquesta política de cancel·lació. Recomanem contractar una assegurança de cancel·lació de viatge.

 

Nombre d’hostes:

 

El nombre de persones allotjades a l’apartament no podrà excedir el que s’indica a la reserva; en cas contrari, Bcn Aparts tindrà dret a demanar al client que abandoni l’apartament sense cap mena de compensació o bé que pagui la diferència sempre i quan l’apartament permeti més capacitat.

 

Dipòsit:

 

És condició indispensable per ocupar la vivenda abonar el dipòsit estipulat per a cada apartament, que s’hauran d’entregar en el moment que es proporcionin les claus de l’allotjament. Si no rep aquest import, Bcn Aparts té dret a prohibir l’entrada dels clients a la vivenda. Els clients no poden, en cap cas, exigir la devolució de la paga i senyal.

El dipòsit es retornarà al client un cop s’hagi comprovat que la vivenda i tot el que hi ha al seu interior està en el mateix estat en què va ser lliurat. Totes les vivendes disposen d’un inventari que serà revisat rigorosament quan en surti el client.

 

Comportament:

 

El client signant d’aquestes Condicions Generals es fa responsable del comportament decent i correcte de tots els seus acompanyants. En cas de comportament no adequat o irresponsable o incompliment de les Normes de la Casa, Bcn Aparts es reserva el dret de sol·licitar al client l’abandonament de l’apartament, i aquest darrer no tindrà dret a reclamar cap tipus de compensació.

Queda expressament prohibit:

1. Ficar-hi mobles i realitzar obres de qualsevol tipus.

2. Destinar l’allotjament a una finalitat diferent de la pactada.

3. Realitzar-hi activitats o conductes contràries a la higiene i a la normal convivència.

4. Ocupar la vivenda més persones que les que estableix la seva capacitat màxima (llevat de nens de menys de 2 anys)

 

Queixes:

 

Bcn Aparts  no es fa responsable en cap cas de fets aliens a l’empresa o que derivin de casos de força major o cas fortuït com poden ser:

- Soroll ocasionat per obres properes a la vivenda reservada.

- Avaria de l’ascensor.

- Interrrupció de subministraments per part de les operadores (aigua, llum, gas, Internet,…)

- Etc.

No s’admetran queixes un cop s’hagi efectuat la sortida i, per tant, es perdrà tot el dret a una compensació.

 

Horaris:

Entrades: de 15 h a 20 h

Sortides: Abans de les 11 h

 

Tant els horaris d’entrada com els de sortida seran flexibles i negociables sempre i quan no hi hagi altres reserves per a dates anteriors o posteriors.

El client sempre haurà d’avisar de l’hora aproximada d’arribada. 

És condició indispensable avisar com a mínim 1 dia abans de l’hora d’arribada; en cas contrari no es garanteix l’hora d’entrada.

 

Aigua / Electricitat / Gas:

 

Les despeses d’electricitat, gas i aigua produïts durant l’estada ja estan inclusos al preu del lloguer.

 

Neteja:

 

La vivenda estarà neta a l’arribada del client i estarà dotada d’un joc de llit i un de tovalloles per persona. El client podrà demanar neteges extra durant l’estada (segons la disponibilitat del servei de neteja).


El dia de la sortida, el client haurà de deixar la vivenda en condicions acceptables d’ordre i neteja. Bcn Aparts  tindrà dret a cobrar despeses addicionals de neteja quan la vivenda no estigui en condicions acceptables.

 

Responsabilitat:

 

El client declara que utilitza l’apartament sota el seu propi risc i eximeix Bcn Aparts de qualsevol responsabilitat per danys que hi pogués causar aquest ús: danys, ferides, pèrdues per foc, robatori o activitat delictiva.

Bcn Aparts no es fa responsable dels objectes de valor que el client porti o dipositi a l’apartament.

Els clients són responsables dels danys causats al pis, llevat del desgast normal provocat per l’ús quotidià del pis.

 

Informació personal i protecció de dades:

 

En compliment de l’article 5, apartat 1.a), de la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, informem al client que les dades de caràcter personal que se’ns facilitin s’incorporaran en un fitxer degudament inscrit al Registre, establert amb tal finalitat per l’Agència de Protecció de Dades, i serviran per a una prestació eficaç dels serveis que heu contractat. Només aquells empleats i proveïdors que hagin de conèixer aquestes dades per tal de prestar serveis hi tindran accés. En qualsevol cas, el client pot exercitar els drets d’accés, oposició, rectificació i cancel·lació previstos a la llei esmentada.


NORMES DE LA CASA

 

El nostre principal objectiu és fer que els nostres clients tinguin una bona experiència a Barcelona.

 

Els apartaments estan dotats de sensors de fum; si us plau, no hi fumeu a l’interior, feu-ho al balcó en cas que l’apartament en tingui, si és necessari. Si us plau, no llanceu les burilles al carrer ni als patis.

Si us plau, respecteu els veïns i els altres hostes. Pot ser que no siguin a Barcelona de vacances. Respecteu el nivell de soroll tant a les escales com als apartaments. Les festes hi estan estrictament prohibides.

 

Hores de silenci:

 

Dilluns – divendres: 22.00h a 09.00 h

Dissabte – diumenge: 24.00 h a 10.00 h

 

No es permet pujar bicicletes als apartaments ni dipositar-les a les zones comunes.

Si us plau, apagueu l’aire condicionat, llums i aparells elèctrics quan abandoneu l’apartament, i no feu servir l’aire condicionat amb les finestres obertes; intentem reduir l’impacte mediambiental tant com sigui possible.

No es permeten animals domèstics llevat que les condicions especifiques de l’apartament diguin el contrari.

Tot i que el barri és segur, recomanem que tanqueu la porta de l’apartament amb clau i que porteu amb vós només allò que necessiteu durant el dia.

S’espera que el client deixi l’apartament en un estat raonable, especialment el bany i la cuina. No deixeu escombraries a l’apartament. Dipositeu-les als contenidors que trobareu al carrer.

Si us plau, tingueu cura de les claus. Si les perdeu, se us cobraran 70 € del dipòsit, que és el cost de canviar un joc complet de claus per la vostra seguretat i la dels nostres futurs hostes. Si us oblideu les claus dins de l’apartament, se us cobraran 30€ del dipòsit.

Si us plau, tingui en compte que l’apartament s’ha de deixar a les 11.00 h, ja que se n’ha de fer la neteja entre les 11.00 h i les 15.00 h, abans de l’arribada del següent client (a les 15.00 h és l’hora normal d’arribada).

 

 
 
Reserva ara
Entrada
Sortida
Persones
 
 
Condicions generals
 
Categorització oficial d'apartaments a Barcelona
 
Apartaments ubicats a Passeig de Gràcia:
Apartaments ubicats a Eixample:
Apartaments ubicats a Gràcia:
Apartaments ubicats a Sagrada Familia:
Apartaments ubicats a Beach:
Apartaments ubicats a Fira:
 
Bcn Aparts - Aparadors Virtuals S.L. - Tel: +34 687 91 94 41 - info@bcnaparts.com